Category: สารในชีวิตประจำวัน


 

             สมมตินักเรียนเป็นครูวิทยาศาสตร์แล้วเด็กชายไข่ นักคิดมีปัญหาเรื่องการหล่อเทียนพรรษาให้มีรูปทรงต่างๆเด็กชายไข่ นักคิด มีเทียนไขที่สำเร็จรูปอยู่แล้วแต่เด็กชายไข่ นักคิดอยากหล่อเทียนพรรษาให้มีรูปทรงต่างจากเดิมเป็นทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมบ้าง นักเรียนจะมีวิธีช่วยเหลือเด็กชายไข่ นักคิด อย่างไรเพื่อให้ได้เทียนไขที่มีรูปทรงตามที่ต้องการ

ภารกิจ

1 วิเคราะห์ว่าปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรอธิบายพร้อมเหตุผลประกอบ

2 ปัญหาดังกล่าวจะมีวิธีช่วยอย่างไรเพื่อให้ได้เทียนไขมีรูปทรงตามที่เด็กชายไข่ นักคิด ต้องการอธิบายพร้อมเหตุผลประกอบ

Advertisements

 

 

สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

-สารปรุงรสและแต่งสีอาหาร

 

-สารทำความสะอาด

 -สารกำจัดแมลงศัตรูพืช

 

สรุป

    สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าอาคารบ้านเรือน อากาศ สิ่งของเครื่องใช้ล้วนมีสารเป็นองค์ประกอบ  ดังนั้นการใช้สารต่างๆจึงควรระมักระวังเพื่อความปลอดภัย  

 

    

 

 

 

 

   

 

ในชีวิตประจำวันเราพบเจอสิ่งต่างๆมากมายรอบตัวเรามีทั้งสิ่งของ เครื่องใช้ อาคารบ้านเรือน สิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตรวมทั้งร่างกายของเราต่างมีสารเป็นองค์ประกอบ

มารู้จักสารกันเถอะ

 สารเป็นองค์ประกอบของสิ่งต่างๆบางอย่างประกอบด้วยสารชนิดเดียว บางอย่างประกอบด้วยสารมากกว่าหนึ่งชนิด

  พานทองเหลืองประกอบด้วยทองแดงกับสังกะสี

   ทองคำแท่งประกอบด้วยทองคำล้วนๆ

สารต่างชนิดกันมีสมบัติต่างกัน

-ทองคำเป็นของแข็งสีเหลืองไม่เป็นสนิมไม่ดำ

-น้ำเป็นของเหลวใสไม่มีสี

-เกลือและน้ำตาลเป็นของแข็ง เกลือมีรสเค็ม น้ำตาลมีรสหวาน

เนื่องจากวัสดุต่างๆมีสารที่เป็นองค์ประกอบต่างกันทำให้มีสมบัติต่างกัน เมื่อเราทราบสมบัติของสารเป็นองค์ประกอบของวัสดุช่วยให้เราใช้วัสดุหรือสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น เราทราบว่าก๊าชหุงต้มประกอบด้วยก๊าชโพรเพนและบิวเทนเป็นก๊าชที่ติดไฟง่ายเราจึงระวังในการใช้โดยตั้งถังให้ห่างจากเปลวไฟ